Categorieën
Global Goals (SDG's)

Voorkom misbruik en greenwashing van de SDG’s

De SDG’s zijn 17 werelddoelen en 169 targets als opvolger van de de Millenium doelen, vastgesteld in september 2015. Hier is met veel mensen (wereldburgers) 2 jaar aan gewerkt. Het is gecoördineerd door de Verenigde Naties maar niet door het World Economic Forum (WEF). De doelen en targets gaan over het WAT, en waar veel mensen zich (terecht) zorgen over maken is het HOE. Zeker nu allerlei clubs zoals WEF de regie naar zich toe trekken en eigenlijk de doelen voor hun eigen agenda gebruiken met weinig transparantie over concrete voorstellen. Je moet altijd kritisch blijven over Hoe je de doelen wilt halen. Ik geloof dat Society 4.0 (Bob de Wit) een goed scenario schetst Hoe dit vanuit bewoners / burgers georganiseerd kan worden. De doelen zelf zijn niet het probleem, een gedelegeerde uitvoering zonder inspraak, eigenaarschap, controle en democratische procedures is dat wel.

Wees dus kritisch naar organisaties die claimen namens jou een eigen uitvoering van hun agenda te doen. Breng eigen alternatieven in om de doelen te halen.
Hier is de link naar het VN SDG document: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

Om misbruik en greenwashing van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van Agenda 2030 te voorkomen, kunnen de volgende maatregelen worden genomen:

  • Transparantie en verantwoording: Zorg voor transparante rapportage- en monitoringsmechanismen om de voortgang van de SDG’s bij te houden. Dit helpt bij het identificeren van misbruik of manipulatie van gegevens.
  • Sterke instituties: Versterk nationale en internationale instituties die toezicht houden op de implementatie van de SDG’s. Dit kan bijdragen aan het opsporen en bestrijden van corruptie, fraude en misbruik.
  • Multistakeholder samenwerking: Werk samen met verschillende belanghebbenden, zoals overheden, bedrijven, ngo’s en het maatschappelijk middenveld, om gezamenlijk toezicht te houden op de implementatie van de SDG’s en eventuele misbruiken aan het licht te brengen.
  • Bewustwording en betrokkenheid: Vergroot het bewustzijn over de SDG’s en het belang ervan bij het grote publiek. Door mensen bewust te maken van de doelen en hun belang, wordt het moeilijker om misbruik te plegen zonder detectie.
  • Capaciteitsopbouw: Investeer in het vergroten van de capaciteit van landen, met name ontwikkelingslanden, om de SDG’s effectief te implementeren en te monitoren. Dit helpt hen bij het identificeren en aanpakken van misbruik.
  • Regelgeving en handhaving: Zorg voor duidelijke regelgeving en normen die misbruik van de SDG’s ontmoedigen. Voer strikte handhavingsmechanismen in om overtreders te identificeren en sancties op te leggen.
  • Onderzoek en technologie: Maak gebruik van technologie en data-analyse om misbruik en manipulatie van de SDG’s op te sporen. Innovaties zoals blockchain en kunstmatige intelligentie kunnen bijdragen aan het verbeteren van de transparantie en controle van de implementatie van de SDG’s.
  • Best practices delen: Moedig landen aan om best practices en succesverhalen te delen over hoe zij misbruik van de SDG’s hebben voorkomen. Dit kan andere landen helpen om effectieve strategieën te ontwikkelen om misbruik tegen te gaan.

Door deze maatregelen te implementeren en een gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen, kunnen we misbruik van de SDG’s voorkomen en ervoor zorgen dat de doelen daadwerkelijk bijdragen aan een betere wereld voor iedereen.

Categorieën
Algemeen Global Goals (SDG's) Impact

de R-ladder als model voor de circulaire economie

R-Ladder voor de Circulaire Economie

De circulaire economie: een benadering waarbij we de grondstoffen en materialen die we gebruiken zo lang mogelijk in de economie houden, in plaats van ze te verbranden of te dumpen. Het doel is om een ​​efficiëntere en duurzamere samenleving te creëren. Een model dat hierbij helpt is de R-ladder, ook wel bekend als de “10R’s”.

De R-ladder beschrijft tien stappen die we kunnen nemen om de circulaire economie te bevorderen. Hieronder bespreken we elke stap in meer detail:

Refuse: We kunnen beginnen met het weigeren van producten en materialen die we niet nodig hebben of die schadelijk zijn voor het milieu.

Rethink: We moeten ons bewust zijn van onze consumptiepatronen en nadenken over manieren om onze grondstoffen efficiënter te gebruiken.

Reduce: Als we onze consumptie kunnen verminderen, kunnen we de hoeveelheid afval en de vraag naar grondstoffen verminderen.

Re-use: In plaats van nieuwe producten te kopen, kunnen we bestaande producten opnieuw gebruiken.

Repair: Als producten beschadigd zijn, kunnen we ze repareren in plaats van ze weg te gooien.

Refurbish: We kunnen producten opknappen en opwaarderen om hun levensduur te verlengen.

Remanufacture: Door producten te herstellen en te moderniseren, kunnen we ze opnieuw gebruiken en hun levensduur verlengen.

Repurpose: We kunnen producten hergebruiken voor andere doeleinden, waardoor we minder nieuwe producten hoeven te produceren.

Recycle: Als producten aan het einde van hun levensduur zijn, kunnen we ze recyclen en hergebruiken voor nieuwe producten.

Recover: Als producten niet meer bruikbaar zijn, kunnen we ze verwerken en herstellen om hun grondstoffen te hergebruiken.

In feite is de R-ladder een hulpmiddel om ons te helpen de circulaire economie te bevorderen. Het stelt ons in staat om onze consumptiepatronen te evalueren en te verbeteren, en om te werken aan een meer duurzame toekomst.

Door de R-ladder te volgen, kunnen we bijdragen aan een circulaire economie waarin grondstoffen en materialen hergebruikt worden in plaats van nieuw aan te schaffen.

Categorieën
Algemeen Global Goals (SDG's)

Global Goals Praatplaten

Global Goals, waar gaat dat eigenlijk over? Om een eerste verkenning te doen en het gesprek erover te starten heb ik in 2019 door Wilma van der Meulen een intro video en een aantal praatplaten over een aantal SDG’s laten maken.

Categorieën
Algemeen

Initiatievenstarter.nl heropgebouwd

De website van initiatievenstarter.nl wordt opnieuw opgebouwd. Neem contact op met Toine Fennis 0622461394.