Classificatie van Ideeën

Middels het formulier kun je vanuit een brainstorm voor een project ideeën en initiatieven inventariseren.
Als er veel ideeën zijn opgeschreven op Post-its (kleefnotitieblaadjes) dan kun je deze hiermee inventariseren en classificeren. Het mooiste is als je er ook een User-story van kunt maken.

USER-STORY: Als [type gebruiker] wil ik graag [idee, feature, voorwaarde, …] zodat / omdat [motief, reden, wens, doel, …].