Global Goals

SDG's (Global Goals)

De agenda voor de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) / Global Goals en 169 targets is op 25 september 2015 vastgesteld door de Verenigde Naties. De Global Goals zijn de opvolger van de Milleniumdoelen.[ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf]


In dit document staat ook de visie: (vertaald naar Nederlands)

Onze visie 7. In deze doelen en targets zetten we een uiterst ambitieuze en transformationele visie neer. We voorzien een wereld vrij van armoede, honger, ziekte en gebrek, waar al het leven kan gedijen. We voorzien een wereld vrij van angst en geweld. Een wereld met universele geletterdheid. Een wereld met eerlijke en universele toegang tot kwaliteitsonderwijs op alle niveaus, tot gezondheid zorg en sociale bescherming, waar fysiek, mentaal en sociaal welzijn verzekerd is. Een wereld waar we onze toezeggingen met betrekking tot het mensenrecht op veilig drinkwater bevestigen en sanitaire voorzieningen en waar er verbeterde hygiëne is; en waar voedsel voldoende, veilig en betaalbaar is en voedzaam. Een wereld waarin menselijke leefgebieden veilig, veerkrachtig en duurzaam zijn en waar er universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie is. 8. We voorzien een wereld van universeel respect voor mensenrechten en menselijke waardigheid, de rechtsregels, gerechtigheid, gelijkheid en non-discriminatie; van respect voor ras, etniciteit en cultuur diversiteit; en van gelijke kansen die de volledige realisatie van menselijk potentieel mogelijk maken en bijdragen aan gedeelde welvaart. Een wereld die investeert in zijn kinderen en waarin elk kind opgroeit zonder geweld en uitbuiting. Een wereld waarin elke vrouw en elk meisje geniet van volledige gendergelijkheid en alle juridische, sociale en economische belemmeringen voor hun empowerment zijn verwijderd. Een rechtvaardige, eerzame, tolerante, open en sociaal inclusieve wereld waarin de behoeften van de meest kwetsbaren worden vervuld.9. We voorzien een wereld waarin elk land duurzaam, inclusief en met duurzame economische groei is met waardig werk voor iedereen. Een wereld waarin consumptie en productie patronen en gebruik van alle natuurlijke hulpbronnen – van lucht tot land, van rivieren, meren en watervoerende lagen tot oceanen en zeeën – duurzaam zijn. Een waarin democratie, goed bestuur en de wettelijke regels centraal staan, evenals een stimulerende omgeving op nationaal en internationaal niveau, zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling, inclusief duurzame en inclusieve economische groei, sociale ontwikkeling, milieubescherming en de uitroeiing van armoede en honger. Een wereld waarin ontwikkeling en de toepassing van technologie klimaatbewust zijn, respect is voor biodiversiteit en veerkrachtig is. Een wereld waarin de mensheid in harmonie leeft met de natuur en inwelke dieren en andere levende soorten worden beschermd.


De volgende documenten mbt SDG’s / Global Goals zijn relevant voor beleidsmakers:
Wat zijn de Global Goals en targets voor lokale overheden:https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2016/20160401-goals_vng-web.pdf
Global Goals handreiking voor gemeenten: https://vng.nl/sites/default/files/2020-04/handreiking-global-goals-in-het-gemeentelijk-beleid-2020.pdf

5 jaar implementatie van SDG’s in Nederland (CBS publicatie)

Monitor Brede Welvaart & SDG’shttps://longreads.cbs.nl/monitor-brede-welvaart-en-sdgs-2019/de-sustainable-development-goals-in-de-nederlandse-context/

Context: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/10/duurzame-ontwikkelingsdoelen–sdg-s—dichterbij-gekomen
Stand van zaken SDG’s per gemeente via:https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Sustainable-Development-Goals/
Organisaties die zich in NL bezig houden met Global Goals:VNG Internationalhttps://vng.nl/onderwerpenindex/internationaalGemeenten4globalgoalshttp://gemeenten4globalgoals.nl/SDG Nederlandhttps://www.sdgnederland.nl/

MVO Nederlandhttps://mvonederland.nl/sdg 

https://sdgs.un.org/

https://tfm2030connect.un.org/

 

SDG's (Global Goals)