Financiering

Nieuwe initiatieven hebben vaak geld, ruimte en middelen of een combinatie nodig.

Manieren van Financieren overzicht Groningen / Drenthe:
123subsidie.nl
SNN.nl
Startsubsidies (vb)
Kracht van de Veenkoloniën Kiem & Zaaigeld (max €3000)
Stimuleringsfonds.nl – startsubsidie max €7500 Deelregelingen Architectuur, Vormgeving, Digitale cultuur en Internationalisering
Startsubsidie Lokale energietransitie – lokaleenergievoorwaarts.nl Max. €10000
Provinciale Subsidie
Groningen
Leader LAG ZO Groningen
provinciegroningen.nl/subsidies/
Drenthe
Leader LAG ZO Drenthe
provincie.drenthe.nl/loket/subsidieloket/alle-subsidies-rij/
Gemeentelijke subsidies
Leefbaarheid
Wijkbudget (verschilt per gemeente)
Gebiedsontwikkeling [Gebiedsontwikkeling.nu]
Dorpsvisie [over dorpsvisie – groningerdorpen]
Ontwikkeling activiteiten
ZonMW / Ministeries
WMO
WMO voorliggende voorziening / WMO – algemene voorziening – maatwerkvoorziening
Maatwerk PGB
Re-integratie
Onderdeel van gemeente
Vb BWRI Midden-Groningen
Uitbesteed aan organisatie
Vb Afeer Oldambt
Dagbesteding
Via welzijnsorganisatie en/of Sociaal team
Doorverwijzing GGD / Huisarts
Via Right to Challenge
Verordening van gemeente
Algemeen verankerd in wet
Social Impact Bond?
Overige Fondsen
Economic Board
Stichting Doen
Oranje Fonds
Zie: Fondsendisk 2020 Walburg Pers
Samenwerkingsverbanden
regio Groningen-Assen
Gebiedscoöperatie Zuid-en Oost Groningen
Innovatiewerkplaats Winschoten / Veendam
Gebiedscoöperatie Groeningen
Via Welzijnsorganisatie
Vb Goede Start
Alternatieve Financiering
Crowdfunding [Crowdfunding.nl | Top10crowdfund investering | Crowdfunding.com (internationaal)]
Social Impact Bond [ABN Amro | Oranje Fonds | KplusV | Gebiedscooperatie Westerkwartier]
MVO(+) ondernemers
Social Enterprize–

 

Social Impact Bond documentatie:

  • https://www.abnamro.com/nl/images/Documents/040_Duurzaamheid/ABN_AMRO_Rapport_Social_Impact_Bonds.pdf