Initiatief Starten

Om een initiatief te starten volg je normaal gesproken de volgende stappen uit:

  • Ideeën ophalen, Brainstormen – Analyseren en classificeren – bundelen en selecteren
  • User story, doel bepalen, plan maken (Ideation)
  • Bepalen van middelen, ruimte & financiering
  • Prototyping en/of pilot
  • Evaluatie (feedback, marktonderzoek, en aanpassing / verbetering product of dienst)
  • Opschaling / Groei / Samenwerkingsverbanden – Fase van kennisdeling en ervaring delen (verslaglegging incl. foutenlog)