Het Benutten van de Inner Development Goals

Het Benutten van de Inner Development Goals (IDG’s): Een handreiking voor Initiatiefnemers

Als initiatiefnemers zijn we vaak gericht op externe doelen: het lanceren van een nieuw project, het bereiken van een bepaald resultaat, het oplossen van een specifiek probleem. Maar wat als we onze aandacht ook richten op interne doelen – op onze eigen ontwikkeling en groei? Dat is precies waar de Inner Development Goals (IDG’s) over gaan.

De IDG’s zijn een raamwerk dat bestaat uit vijf dimensies, met in totaal 23 vaardigheden en kwaliteiten, ontworpen om ons te helpen bij het cultiveren van ons innerlijk leven, het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden, het zorgen voor anderen en de wereld, het verbeteren van onze samenwerkingsvaardigheden en het mogelijk maken van verandering.

1. Being – Relatie tot Zelf

De eerste dimensie van de IDG’s richt zich op het ontwikkelen van een diepere relatie met onszelf. Dit omvat het cultiveren van ons innerlijk kompas, het tonen van integriteit en authenticiteit, het ontwikkelen van een open en leergierige mindset, het vergroten van ons zelfbewustzijn en het beoefenen van aanwezigheid. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om ons te richten op onze doelen, eerlijk en authentiek te handelen, open te staan voor nieuwe ideeën en ervaringen, ons bewust te zijn van onze eigen gedachten, gevoelens en verlangens en volledig aanwezig te zijn in het moment.

2. Thinking – Cognitieve Vaardigheden

De tweede dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze cognitieve vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van ons kritisch denken, ons bewustzijn van complexiteit, onze perspectiefvaardigheden, onze zinmakende vaardigheden en onze lange termijn oriëntatie en visie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om verschillende perspectieven te overwegen, informatie te evalueren, zin te maken van de wereld als een onderling verbonden geheel en wijze beslissingen te nemen.

3. Relating – Zorg voor Anderen en de Wereld

De derde dimensie van de IDG’s gaat over het waarderen, zorgen voor en voelen van verbinding met anderen, zoals buren, toekomstige generaties of de biosfeer. Dit omvat het cultiveren van waardering, verbondenheid, nederigheid, empathie en compassie. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om meer rechtvaardige en duurzame systemen en samenlevingen te creëren voor iedereen.

4. Collaborating – Sociale Vaardigheden

De vierde dimensie van de IDG’s gaat over het ontwikkelen van onze sociale vaardigheden. Dit omvat het verbeteren van onze communicatievaardigheden, co-creatievaardigheden, ons inclusieve denken en interculturele competentie, en het ontwikkelen van vertrouwen en mobilisatievaardigheden. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om met verschillende stakeholders samen te werken, meningsverschillen constructief te beheren, inclusieve en diverse teams te vormen en anderen te inspireren en te mobiliseren voor onze doelen.

5. Acting – Verandering Mogelijk Maken

De vijfde en laatste dimensie van de IDG’s richt zich op het mogelijk maken van verandering. Dit omvat het tonen van moed, het bevorderen van creativiteit, het behouden van optimisme en het tonen van doorzettingsvermogen. Als initiatiefnemers kunnen we deze vaardigheden gebruiken om echte verandering te realiseren, oude patronen te doorbreken, originele ideeën te genereren en vol te houden in onzekere tijden.

Het toepassen van de Inner Development Goals in ons leven en werk is een continue reis, geen eenmalige gebeurtenis. Het vraagt om regelmatige reflectie en bewuste actie. Maar de beloningen zijn groot: een dieper begrip van onszelf en anderen, verbeterde vaardigheden en capaciteiten, betere relaties en, uiteindelijk, de mogelijkheid om meer impact te hebben met onze initiatieven.

Dus hoe begin je? Een goede eerste stap is om te reflecteren op elke dimensie en te identificeren waar je sterke punten liggen en waar je ruimte ziet voor groei. Dan kun je concrete stappen identificeren die je kunt nemen om je vaardigheden in die gebieden te ontwikkelen. Onthoud dat het doel niet is om “perfect” te zijn in elke dimensie, maar om voortdurend te leren en te groeien.

De Inner Development Goals bieden een krachtig raamwerk voor persoonlijke en professionele ontwikkeling. Door ze te omarmen, kunnen we onszelf niet alleen beter uitrusten om de uitdagingen en kansen van onze initiatieven aan te gaan, maar kunnen we ook bijdragen aan een wereld die meer rechtvaardig, duurzaam en menselijk is. Laten we deze reis samen beginnen.

https://www.innerdevelopmentgoals.org/

Auteur: Toine Fennis

Verbinden, maken en inspireren! https://www.linkedin.com/in/toinefennis/